Privacy policy

Privacy policy
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.
We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.
Deze toestemming is ten alle tijde weer in te trekken, door dit aan ons mede te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service email geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site.
We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Verder